Rocky Bilder

Eftersom det här är en enkolumnslayout är innehållet inte flytande.

Logotypersättning

I den här layouten användes en bildplatshållare i sidhuvudet där du troligen vill placera en logotyp. Du bör ta bort platshållaren och ersätta den med en egen länkad logotyp.

Om du använder egenskapskontrollen för att navigera till din logotyp med hjälp av SRC-fältet (i stället för att ta bort och ersätta platshållaren) ska du tänka på att ta bort de infogade bakgrunderna och visningsegenskaperna. De här infogade formaten används bara för att få logotypplatshållaren att visas i webbläsare i demonstrationssyfte.

Kontrollera att panelen CSS-format har inställningen Aktuell när du ska ta bort de infogade formaten. Markera bilden och högerklicka sedan och ta bort visnings- och bakgrundsegenskaperna i rutan Egenskaper i panelen CSS-format. (Du kan givetvis alltid gå direkt in i koden och radera de infogade formaten från bilden eller platshållaren där.)